UKE w związku z serią skarg konsumenckich i naruszeniem kilkunastu obowiązków informacyjnych w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych nałożył na spółkę Vectra karę w wysokości 350 tys. zł.