Spółka ClickQuickNow organizująca konkursy SMS i on-line wprowadzała konsumentów w błąd – uznała prezes UOKiK i nałożyła na przedsiębiorcę karę w wysokości 23903 zł.