UKE przeanalizował polskie ceny usług telefonii komórkowej, według stanu na marzec. Opracowanie objęło 24 podmioty świadczące łącznie 660 wariantów ofert abonamentowych i prepaid możliwych do nabycia przez klienta indywidualnego.