UKE przygotował analizę kształtowania się cen dostępu do sieci Internet w oparciu o kalkulacje kosztów korzystania z tej usługi.