Nawet pół roku bez spadku przychodów mogą zyskać sieci komórkowe, jeśli, zamiast dostosować się do wydanych przez UKE decyzji, wybiorą drogę sporów. Prezes UKE Magdalena Gaj spróbuje ich od tego odwieść – pisze Parkiet.